Dzisiaj mamy: Niedziela 16.05.2021

Polder przeciwpowodziowy rośnie w oczach

Budowa grobli_2  Choć nie jest tak spektakularna jak budowa Ogrodu Japońskiego, modernizacja planetarium czy odtworzenie dawnego przebiegu kolejki linowej Elka, jest bez wątpienia jedną z ważniejszych inwestycji, która obecnie realizowana jest w Parku Śląskim. Budowa związana z odtworzeniem polderu przeciwpowodziowego w ramach zadania: „Uregulowanie gospodarki wodnej na terenie Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie”, wkroczyła w kulminacyjną fazę.

Prace przy realizacji tej inwestycji rozpoczęły się w minione wakacje. Dziś już na ukończeniu jest przepompownia, która powstała przy Dużym Stawie nieopodal Dużych Kręgów Tanecznych. To, czego nie widać gołym okiem, schowano pod ziemią, a dokładnie al. Klonową, gdzie poprowadzono dwa rurociągi - o większym i mniejszym przekroju. To właśnie nimi uchodzić będzie woda z Dużego Stawu i Kanału Regatowego. System rur poprowadzony jest aż do wysokości Stawu Hutnik, tutaj rurociągi znajdą upust w tzw. meandrze cieku Michałkowickiego II, który przetnie polder, rozdzielony dwoma groblami.

Cały system ma działać dwutorowo. Na co dzień zachowana będzie naturalna cyrkulacja wody: od Dużego Stawu i Kanału Regatowego, rurociągiem do cieku, przez malowniczy Staw Perkoz, Cichy Zakątek do miejsca początkowego. W ten sposób zachowana zostanie naturalna bioróżnorodność tego miejsca oraz ekosystem.

W razie zagrożenia powodziowego woda spuszczana będzie rurą o większym przekroju. Przepompownia umożliwiać będzie regulację ręczną oraz automatyczną w razie nagłych, nieprzewidzianych sytuacji.

Obecnie w ramach tego zadania trwa uzupełnianie al. Klonowej cegłą, która wpisała się już w charakter tego miejsca. Ostatniej szlify widoczne są też przy przepompowni. Front robót przeniósł się w miejsce, gdzie powstaje polder i dzielące go groble. Finał prac zaplanowano na koniec maja. Zadanie zamknie się w kwocie 3 mln zł, realizowane jest w ramach unijnego programy JESSICA.

Inwestycja ta ma strategiczny charakter. Pozwoli uniknąć podtopień i zabezpieczy cały Park. W przyszłości w miejscu polderu i przecinających go grobli planujemy powstanie ścieżki dydaktycznej i miejsca odpoczynku. Przedsięwzięcie konsultowane jest z Radą ds. Różnorodności Biologicznej, z którą ściśle współpracujemy – mówi Agnieszka Bożek, prezes Parku Śląskiego.

Budowa grobliBudowa przepompowni 2Budowa przepompowni 3Cichy ZakotekIMG 1682IMG 1687IMG 1689IMG 1714IMG 1716IMG 1723IMG 1732IMG 1743Układanie kostki pod rurociagiemUkładanie kostki pod rurociagiem 3

Copyright © 1995-2011 Park Śląski