Dzisiaj mamy: Czwartek 15.04.2021

Regulamin

REGULAMIN WYBORÓW

Przedstawicieli reprezentujących organizacje pozarządowe i dzierżawców

do Rady Konsultacyjno - Koordynacyjnej

§ 1.

1. Niniejszy Regulamin określa tryb wyboru i odwołania Przedstawicieli reprezentujących organizacje pozarządowe i dzierżawców do Rady Konsultacyjno – Koordynacyjnej wybieranych przez pozostałych Członków Rady.

2. Wybory organizuje i przeprowadza Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie.

3. Kadencja Przedstawicieli reprezentujących organizacje pozarządowe i dzierżawców w Radzie Konsultacyjno – Koordynacyjnej trwa jeden rok.

§ 2.

1. Wybory mają na celu wyłonienie dwóch nowych Członków Rady Konsultacyjno – Koordynacyjnej: jednego przedstawiciela organizacji pozarządowych i jednego przedstawiciela dzierżawców, których profil działalności związany jest z WPKiW.

2. Wyboru dokonuje się wg następujących zasad:

a) Każdemu Członkowi Rady Konsultacyjno – Koordynacyjnej przysługuje prawo podania po jednym kandydacie przedstawiciela organizacji pozarządowych i jednego przedstawiciela dzierżawców, których profil działalności związany jest z WPKiW. Podanie kandydatów następuje ustnie do protokołu.

b) Każdy z dzierżawców i organizacji pozarządowych których profil działalności związany jest z WPKiW może zgłosić swoją kandydaturę na Członka Rady. W tym celu należy przesłać do dnia 16.01.2014 na adres WPKiW S.A. lub mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. wniosek o dopuszczenie do udziału w wyborach razem z krótkim opisem działalności. WPKiW S.A. ogłosi informację o wyborach na stronie internetowej WPKiW i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki.

c) Po podaniu listy kandydatów, spośród podmiotów w niej wskazanym Rada Konsultacyjno – Koordynacyjna w głosowaniu tajnym dokonuje wyboru. Na wcześniej przygotowanych kartach, każdy z Członków Rady wpisuje po jednym przedstawicielu organizacji pozarządowych i jednym przedstawicielu dzierżawców.

d) Do składu Rady w drodze Uchwały powołuje się tych przedstawicieli, którzy otrzymali najwięcej głosów. W przypadku równości głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady Konsultacyjno – Koordynacyjnej.

§ 3.

1. Na pisemny wniosek co najmniej 3 Członków Rady Konsultacyjno – Koordynacyjnej (z wyłączeniem przedstawiciela organizacji pozarządowych i dzierżawców) zarządza się głosowanie o odwołanie przedstawiciela organizacji pozarządowych i/lub dzierżawców.

2. W przypadku złożenia wniosku, w głosowaniu tajnym Członkowie Rady Konsultacyjno – Koordynacyjnej z wyłączeniem przedstawicieli organizacji pozarządowych i dzierżawców dokonują głosowania nad ich odwołaniem. Odwołuje się tego przedstawiciela za którego odwołaniem głosowało ponad 50% oddanych głosów. W przypadku odwołania członka Rady przedstawiciela organizacji pozarządowych i dzierżawców, przeprowadza się nowe wybory.

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie po jego zaakceptowaniu przez większość Członków Rady Konsultacyjno – Koordynacyjnej. Taki sam tryb obowiązuje przy zmianach niniejszego Regulaminu.

Copyright © 1995-2011 Park Śląski