Dzisiaj mamy: Sobota 15.12.2018

Skrzydlaci bohaterowie na kartach albumu. Fundacja Park Śląski wydała książkę o parkowych ptakach

OKŁADKAMysikrólik, raniuszek, perkozek, puszczyk i jeszcze ponad 80 innych gatunków ptaków twierdzi, że park w Chorzowie to doskonałe miejsce do bytowania. Wszystkie znalazły się w wydanym właśnie albumie „Ptaki Parku Śląskiego”, który jest drugą przyrodniczą pozycją, stworzoną przez Fundację Park Śląski.

Wydany w ubiegłym roku album „Przyroda Parku Śląskiego”, ukazywał jego biologiczną różnorodność. Przybliżył ją w przystępny i skondensowany sposób, ale w niektórych przypadkach zabrakło już miejsca na uszczegółowianie i poświęcenie więcej miejsca niektórym jej elementom. Jednym z nich są bez wątpienia ptaki.

– W parku występuje dziewięćdziesiąt gatunków ptaków. Aby każdy z nich został sfotografowany i opisany, konieczna jest odrębna pozycja – podkreśla Anna Poraj, prezes Fundacji Park Śląski. – Mamy zresztą taki plan, aby co roku, w formie albumu fotograficznego, ukazywać kolejne grupy przyrodnicze. Wspólnie z całą kadrą naszych ekologicznych edukatorów, uznaliśmy, że pierwszym albumem, który należy stworzyć jest ten o ptakach – dodaje.

Autorami zdjęć w przeważającej mierze są Barbara Bacler-Żbikowska i Jacek Żbikowski. Do współpracy zaproszono jednak również fotografów z całej Polski, a nawet z Niemiec. Książka ma 224 strony. Powstała dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, z którego sfinansowano druk.

Album został wydany nakładem tysiąca egzemplarzy. Nieodpłatnie trafi do zainteresowanych śląskich bibliotek, szkół i uczelni. Można go wygrać, biorąc udział w konkursach na profilu fundacji na Facebooku.

Od autorów

Maciej PanczykowskiMaciej Panczykowski
Pracę nad książką „Ptaki Parku Śląskiego” rozpoczęliśmy wraz z Basią Bacler-Żbikowską już w styczniu tego roku. Najpierw wymieniliśmy się listami gatunków ptaków, których obecność stwierdziliśmy w parku niezależnie. Okazało się, że te listy są bardzo do siebie podobne. Potem zrobiliśmy przegląd zdjęć ptaków, jakimi dysponujemy i jakie mogłyby nadawać się do publikacji. Następnie przystąpiliśmy do opracowania części tekstowej. Z końcem lipca książka była gotowa do druku. Zawiera ona wiele aktualnych informacji i ciekawostek o wszystkich 90 gatunkach ptaków Parku Śląskiego. Dodatkiem do nich są wysokiej jakości zdjęcia. „Ptaki Parku Śląskiego”. To wynik obserwacji ornitologicznych i wypraw z aparatem fotograficznym, które my – autorzy prowadziliśmy w parku od wielu lat. Staraliśmy się, aby przełożyło się to na jakość tej książki.

Basia Balcar ŻbikowskaBarbara Bacler-Żbikowska
Z których fotografii jesteśmy dumni najbardziej? Na pewno z tych zrobionych perkozkom, które w Polsce występują niezwykle rzadko, a w parku są gatunkiem lęgowym. To absolutny rarytas. Bardzo ciekawe są też zdjęcia puszczyków. Myśleliśmy, że po wycięciu wierzby przy Kanale Regatowym, ten gatunek wyprowadził się z parku, ale od pracowników Leśniczówki wiemy, że przeniósł się właśnie w okolice klubu. Nie wszystkie zdjęcia zostały zrobione w parku. W albumie znajduje się bowiem 90 gatunków. Fotografię droździka, który w parku jest gatunkiem przelotowym, udało nam się pozyskać z Niemiec. Do współpracy zachęciliśmy też najlepszych ptasich fotografów na Śląsku – Henryka Kościelnego i Marka Palucha. Zależało nam na tym, aby początkujący miłośnicy ptaków nauczyli się rozpoznawać występujące w Parku Śląskim gatunki. Właśnie dlatego zdjęcia musiały mieć wysoką jakość, ale też ich bohaterowie musieli mieć odpowiednią ilość cech diagnostycznych, które pozwolą odróżnić dany gatunek od innych.

Copyright © 1995-2011 Park Śląski