Dzisiaj mamy: Piątek 19.10.2018

226 milionów złotych na rewitalizację Parku Śląskiego. Właśnie podpisano historyczną umowę

180926RAF018Największy park miejski w Polsce przejdzie rewitalizację dzięki funduszom pochodzącym z inicjatywy finansowej Jessica. Nowa jakość w tej ważnej przestrzeni Województwa Śląskiego będzie rezultatem największego programu inwestycyjnego w Parku Śląskim od czasu jego powstania. Umowę w tej sprawie podpisali przedstawiciele Zarządu Parku oraz Zarządu Województwa Śląskiego. Najważniejszy ogród województwa na proces rewitalizacji otrzyma 226 milionów złotych!


- Wiarygodność budują spełnione obietnice. Zobowiązaliśmy się do zapewnienia Parkowi Śląskiemu lepszej przyszłości i ona zaczyna się dzisiaj. Za nami dwa lata ciężkiej pracy. Ich efektem jest podpisana umowa na dofinansowanie największego procesu inwestycyjnego jakiego Park Śląski doczekał się od czasu, gdy zakończono jego budowę. Jestem dumny, że po tym, jak udało się nam rozpocząć modernizację Śląskiego Wesołego Miasteczka i Planetarium Śląskiego oraz otworzyć zmodernizowany Stadion Śląski, przyszedł czas na wielką zmianę jakościową w najważniejszym ogrodzie województwa.

W ciągu najbliższych siedmiu lat na inwestycje wydamy tu 226 milionów złotych pochodzących z dofinansowania funduszy Jessica. Zachęcam wszystkich mieszkańców województwa do kibicowania przemianom w Parku Śląskim, bo wiem jak bardzo wszyscy czekaliśmy na ten dzień – podsumowuje Wojciech Saługa, Marszałek Województwa Śląskiego.

Proces, który doprowadził do przełomowego dnia w historii największego parku miejskiego w Polsce rozpoczął się wraz z powstaniem dwa lata temu Konwentu ds. Parku Śląskiego, któremu przewodniczył prof. Jerzy Buzek. Praca ekspertów tworzących Konwent oraz rektorów najważniejszych, śląskich uczelni wyższych, którzy jako Rada Naukowa Parku Śląskiego z czasem przejęli kompetencje Konwentu, stanowiła ogromną inspirację, pomagającą w stworzeniu priorytetowych zadań rewitalizacyjnych Parku Śląskiego.
- Podczas prac w ramach Konwentu i rozmów z rektorami wielokrotnie podkreślaliśmy, że parkiem trzeba zarządzać na co dzień, bo tego oczekują ludzie, ale trzeba również mieć wizję długofalowego rozwoju tego miejsca, które ponad pół wieku temu zostało zbudowane z największym rozmachem. Cieszę się, że nasze działania nabrały teraz formalnego kształtu. Przed osobami zarządzającymi Parkiem Śląskim dużo pracy, ale mamy szansę, by przywrócić mu wartość, którą miał 40 czy 50 lat temu. Naszym wspólnym, najważniejszym celem jest, by park był atrakcyjny jak przed laty i codziennie przyciągał ludzi z całego regionu – ocenia prof. Jerzy Buzek.

Program rewitalizacji Parku Śląskiego zaplanowany jest na okres siedmiu lat. W tym czasie nową jakość zyska nie tylko podstawowa infrastruktura Parku – w tym alejki i mała architektura, ale również najbardziej znane miejsca, odwiedzane co roku przez setki tysięcy gości – Kanał Regatowy, Duży Krąg Taneczny czy największe w Polsce Rosarium.

- Niemal codziennie rozmawiam z kimś nowym, dla kogo to miejsce jest szczególnie ważne. Odkryłam, jak wielu mieszkańców naszego regionu lokuje tutaj swoje wspomnienia, albo wyobrażenia o tym, jak park powinien funkcjonować. Ten rosnący zbiór opowieści powodował coraz większą potrzebę przybliżenia faktycznej jakości tej przestrzeni do aspiracji użytkowników. Rozpoczęcie tego zadania to wielkie wyzwanie, ale też zaszczyt – bo przecież tworzymy nową jakość jednego z najważniejszych miejsc województwa – dodaje Aneta Moczkowska, prezes Parku Śląskiego.

Szczególnie ważne w wymiarze społecznym projektu wydaje się ponowne udostępnienie w Parku Śląskim kompleksu wodnego, nawiązującego do tradycji kąpieliska „Fala”. Dzięki funduszom pozyskanym na rewitalizację, „Nowa Fala” powróci do parku w miejscu, które będzie lepiej odpowiadać współczesnym potrzebom gości, ze szczególnym uwzględnieniem komfortowego dojazdu. Kompleks powstanie przy ul. Siemianowickiej. „Nowa Fala”, umożliwi ożywienie kolejnej, północnej przestrzeni kompleksu, dzisiaj często omijanej przez odwiedzających park.

- Myślę, że mieszkańcy Chorzowa kibicują każdej, pozytywnej zmianie w Parku Śląskim. To część Chorzowa, z której jesteśmy dumni, kochamy to miejsce, wspieramy park i wierzymy w jego dobrą przyszłość. Pewnie nie tylko ja, ale wielu chorzowian cieszy się z faktu, że na mapę atrakcji parku wraca otwarte kąpielisko, w nowej lokalizacji. Zależy nam, by swoją atrakcyjnością i popularnością dorównałopierwszej, historycznej „Fali”. Będziemy pracować nad tym, by tak się stało. Już dzisiaj chciałbym zadeklarować, że nasze miasto weźmie na siebie opiekę nad nowym obiektem – zapewnia Andrzej Kotala, Prezydent Miasta Chorzowa.
Zbudowanie kąpieliska przy ul. Siemianowickiej da jednocześnie szansę na otworzenie dla gości terenu, na którym kiedyś znajdowały się baseny – w samym sercu zielonego kompleksu. Plan na tę przestrzeń zakłada stworzenie Parku Wielu Pokoleń - otwartego i bezpłatnego miejsca rodzinnych spotkań. Z atrakcjami dla seniorów oraz rodziców z dziećmi – w tym z atrakcjami wodnymi, innowacyjnymi placami zabaw czy miejscami sportowej aktywności. Szczegóły tego projektu będą uzgadniane w najbliższych miesiącach z mieszkańcami regionu podczas szerokiego procesu konsultacyjnego.

 Wszystkim pracom rewitalizacyjnym w Parku Śląskim będzie się można przyglądać spacerując, biegając czy jeżdżąc na rowerze wzdłuż trasy, jaka wytyczona została pomiędzy najważniejszymi przestrzeniami, w których prowadzone będą prace. Roboczo nazwana „Trasa Jessiki” ma nieco ponad 5 km, a jej przebieg przetestował już August Jakubik, ultramaratończyk, jeden z liderów środowiska biegaczy w województwie.

 

Pełna lista zadań do realizacji w ramach projektu rewitalizacji Parku Śląskiego

mapa inwestycje_-_tablica_135x200cm_Obszar_roboczy_1

1. Kompleksowa modernizacja ciągów komunikacyjnych – rewitalizacja prawie 40 kilometrów alejek Parku Śląskiego.
2. Uregulowanie gospodarki wodnej – wymiana zużytych sieci wodno-kanalizacyjnych, które nie były remontowane od momentu powstania Parku oraz wykonanie zabezpieczenia przeciwpowodziowego.
3. Odbudowa Parkowej Kolei Szynowej oraz zakup elektrycznego taboru kolejowego – odtworzenie pełnej, 4-kilometrowej linii kolejki wąskotorowej wraz z zakupem ekologicznego taboru.
4. Rewitalizacja otoczenia Hali Wystaw „Kapelusz” wraz z wyposażeniem hali – aranżacja przestrzeni wokół hali (na jej podstawowy remont Park Śląski otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego). Wykonanie nowych kompozycji zieleni oraz wprowadzenie małej architektury.
5. Inwentaryzacja, rewitalizacja i pielęgnacja terenów zieleni parku - wymiana roślin oraz traw, nasadzenia nad istniejącymi stawami, wprowadzenie szlachetnych gatunków wysokiej i niskiej roślinności oraz bylin.
6. Modernizacja Kanału Regatowego – rewitalizacja reprezentacyjnej, centralnej przestrzeni parku, modernizacja nadbrzeży, mostków nad kanałem, zejść, schodów oraz przystani kajakowej.
7. Rewitalizacja Rosarium wraz z budową placu zabaw - modernizacja nawierzchni ścieżek i alejek, remont oświetlenia alejek oraz doświetlenie przestrzeni, wykonanie monitoringu celem poprawy bezpieczeństwa, budowa placu zabaw, kompleksowa modernizacja oczek wodnych, wymiana materiałów roślinnych.
8. Budowa ścieżek edukacyjnych - stworzenie nowych ścieżek edukacyjnych (m.in. dendrologicznych, ornitologicznych) dla dzieci oraz młodzieży szkolnej, odtworzenie w zbiornikach wodnych roślinności wodnej oraz bagiennej celem uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej Parku.
9. Remont rzeźb - remont i konserwacja rzeźb znajdujących się na terenie Parku, w tym Galerii Rzeźby Śląskiej, jednej z malowniczych przestrzeni kompleksu.
10. Modernizacja Śląskiego Ogrodu Zoologicznego - stworzenie budynku wielofunkcyjnego administracyjno-edukacyjnego oraz wybranych pawilonów dla zwierząt, wykonanie nasadzeń zieleni, modernizacja oświetlenia wybranych ciągów pieszych oraz odwodnienia korony Skalnej Kotliny Dinozaurów.
11. Budowa Parku Wielu Pokoleń – utworzenie na pierwotnym terenie funkcjonowania kąpieliska, Miejsca Rodzinnych Spotkań, składającego się z kilku sąsiadujących ze sobą stref, harmonijnie i bezkolizyjnie wkomponowanych w dominującą, zieloną strukturę Parku Śląskiego.
12. Kompleksowy remont i modernizacja obiektów: Duży Krąg Taneczny, Małe Kręgi Taneczne, Świątynia Dumania - wykonanie prac konserwatorskich oraz przywrócenie obiektom dawnej świetności.
13. Budowa Ogrodu Japońskiego - wykonanie nowego ogrodu tematycznego nawiązującego do obiektu istniejącego niegdyś w Parku.
14. Aranżacja przestrzeni publicznej (meble parkowe, elementy małej architektury, toalety) - wymiana wraz z posadowieniem podstawowej infrastruktury wypoczynkowej, budowa toalet dla użytkowników, remont fontann wraz z wymianą stosownego wyposażenia technicznego.
15. Remont Świątyni Petrycha - remont istniejącej pergoli powstałej w latach 60-tych ubiegłego wieku wraz z modernizacją najbliższego otoczenia celem przygotowania przestrzeni jako terenu do realizacji imprez plenerowych.
16. Budowa Systemu Informacji Przestrzennej – dokończenie budowy kompleksowego systemu ułatwiającego komunikację, wykonanie m.in. podświetlanych pylonów.
17. Budowa Centrum Bioróżnorodności - wydzielenie obszaru dla funkcjonowania nowego obiektu w ramach działań edukacyjno-społecznych w celu edukacji dzieci i młodzieży szkolnej oraz osób zagrożonych wykluczeniem w tym seniorów.
18. Kompleksowa modernizacja otoczenia Planetarium Śląskiego - w związku z trwającą inwestycją polegającą na przebudowie i modernizacji Planetarium Śląskiego istnieje konieczność przeprowadzenia kompleksowej modernizacji i aranżacji otoczenia obiektu wraz z wykonaniem nowych stref aktywności dla dzieci i dorosłych oraz rewitalizacją stawu.
19. Budowa kąpieliska przy ul. Siemianowickiej - budowa otwartego kąpieliska nawiązującego do kultowego kąpieliska „Fala", nowy obiekt będzie nawiązywał charakterem oraz funkcjonalnością do swojego poprzednika.
20. Rewitalizacja terenu Szybu Leśnego - kompleksowa rewitalizacja terenu poprzemysłowego w centrum Parku, pokopalnianych zabudowań szybu wentylacyjnego, przeznaczenie tego terenu na cele związane z podstawową działalnością parku - społeczną i edukacyjną.

 

 

Profesor Skubała: Coraz więcej ludzi zdaje sobie sprawę, że natura jest najlepszym lekarstwem

15 czolowkaDrzewa to jedna z największych wartości naszej planety. Podczas Ekospotkań w Rosarium, profesor Piotr Skubała z Uniwersytetu Śląskiego, wspólnie z uczestnikami zastanawiał się, co się stanie, gdy drzewa umrą. Poprosiliśmy go o kilka przemyśleń na ten temat.

– Drzewa mogą umrzeć? To w ogóle możliwe?

Nie wszystkie i nie od razu, ale drzewa faktycznie umierają. W ciągu roku na naszej planecie ubywa ich 15 miliardów. Tracimy obszar 190 tysięcy kilometrów kwadratowych lasów. To około 61 procent powierzchni naszego kraju. Drzewa znikają też w naszych polskich miastach. Warto o tym mówić.

– Ale z czego to wynika? Z tego, że człowiek zagarnia tę przestrzeń dla siebie?

– Tak. I nie rozumie, że jest integralną częścią przyrody. Nie rozumie, że przyroda i drzewa są lekiem. Nie musimy się wcale bardzo wysilać, żeby być zdrowymi. To, czego potrzebujemy, co jest niezbędne dla naszego zdrowia psychicznego i fizycznego, dla poczucia szczęścia, dla dobrego humoru, to kontakt z przyrodą. Jest mnóstwo badań naukowych, które mówią, jak ogromny wpływ ma zieleń na nasze zdrowie. To świetna wskazówka zarówno dla lekarzy, architektów i urbanistów, podpowiadająca, w jaki sposób powinniśmy kształtować przestrzeń wokół nas. Są również badania, które dowodzą, że wyniki nauczania w szkołach, których okna wychodzą na zieleń, są lepsze. Podobnie jest z leczeniem pacjentów, których rekonwalescencja przebiega szybciej w szpitalu znajdującym się w otoczeniu zieleni. Kontakt z naturą trzykrotnie złagodził objawy ADHD u dzieci, w porównaniu z tymi przebywającymi w czterech ścianach. Przyroda sprzyja również kontaktom społecznym. Dzięki niej stajemy się pogodniejsi oraz zwracamy uwagę na inne osoby i jesteśmy bardziej uprzejmi.

– A mimo to z roku na rok sytuacja jest trudniejsza?

– Jestem naukowcem i najchętniej opieram się na badaniach. Pod koniec ubiegłego roku w jednym z amerykańskich czasopism ukazał się artykuł „Przestroga naukowców z całego świata dla ludzkości". Ponad 15 tysięcy naukowców ze 184 krajów ostrzegało, że to, co dzieje się na naszej planecie, jest zagrożeniem dla naszej cywilizacji. Apel został skierowany do społeczeństwa, ale też do polityków. Podobne ostrzeżenie sformułowano 25 lat temu. Niestety, sytuacja w ciągu tego ćwierćwiecza znacznie się pogorszyła. Świat nie posłuchał. Niemal każdy z branych pod uwagę czynników środowiskowych się pogorszył.

– Żyjemy w końcówce drugiej dekady XXI wieku. Sporo na ten temat już powiedziano. Dlaczego tak trudno przekonać do ochrony drzew?

– W wydanej ostatnio książce „Natura leczy", jej autorka, Florence Williams mówi o tzw. błędzie predykcji. Chodzi o to, że ponad 50 procent mieszkańców naszej planety mieszka w miastach. Nastąpiło odcięcie się od natury. Nie zdajemy sobie sprawy z potrzeby kontaktu z nią i tego, jak ona jest nam niezbędna, abyśmy byli zdrowi. Codzienny kontakt z drzewami jest nam niesamowicie potrzebny. Co ciekawe, na podobieństwo piramidy żywienia, skonstruowano piramidę natury. Pierwszy jej stopień, to codzienny kontakt z naturą – posiadanie na przykład rośliny doniczkowej na parapecie, krótki spacer. Drugi poziom, to cotygodniowy, kilkugodzinny kontakt z przyrodą. Na trzecim stopniu znalazły się natomiast comiesięczne wyjazdy za miasto. I wreszcie czwarty poziom to intensywne, kilkudniowe wyjazdy w plener, 1-2 razy w roku. Aby właściwie zaspokoić potrzebę kontaktu z naturą, musimy odpowiednio się realizować na wszystkich tych poziomach.

– Jak zatem bronić natury? Jaki wpływ na jej stan mogą mieć jednostki? A może po prostu skupić się na korzystaniu z tego, co jest?

– To zdecydowanie za mało. Sami możemy tworzyć przestrzeń wokół siebie. Ale możemy też wymuszać na decydentach większe poszanowanie natury. Optymistyczne jest to, że coraz więcej ludzi zdaje sobie sprawę, że natura jest najlepszym lekarstwem, że jest czymś, co pozwala nam żyć szczęśliwie, być kreatywnym, radosnym. We wspomnianej książce jest opisany przykład protestu w parku Gezi w Stambule, gdzie w obronie jedynego zielonego terenu w ścisłym centrum miasta, zginęło osiem osób, a tysiące zostały rannych. Ludzie stracili życie i zdrowie, walcząc o drzewa. Przyroda jest kluczowa nie tylko dla naszego zdrowia, ale również dla przetrwania, dla cywilizacji.

Fundacja Park Śląski, dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, już po raz drugi organizuje Ekospotkania. To cykl poświęcony ochronie przyrody, życiu w harmonii z naturą oraz parkowej florze i faunie. W tym roku uczestnicy mają okazję spotkać się ze specjalistami z Uniwersytetu Śląskiego, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Prowadzący czekają w sobotnie poranki, od godziny 11, w jednej z dwóch drewnianych altanek na terenie Rosarium. Ekospotkania odbywają się jako impreza towarzysząca „Śniadaniu na Trawie" – w ich trakcie można przy okazji wypić dobrą kawę czy sok, zjeść zdrowe śniadanie lub pyszne ciasto.

Tematy pozostałych Ekospotkań:

22 września – Dzień Dzikiej Fauny, Flory i naturalnych Siedlisk, dr Emilia Grzędzicka.

Nocne powitanie lata. Parkowe atrakcje znów otwarte po zmroku

IMG 7400Park i jego goście nie pójdą spać zbyt wcześnie, żegnając tegoroczną wiosnę. Na 22 i 23 czerwca po zmroku, zaplanowano szereg imprez i wydarzeń, które z pewnością przyciągną tłumy odwiedzających. Noc Świętojańską w Parku Śląskim można zacząć w piątek, biegnąc dla Słonia, a skończyć w niedzielę na karuzeli lub „Elce”.

To już niemal tradycja, że udostępniając nasze atrakcje i przygotowując specjalną ofertę w jednostkach w godzinach wieczornych i nocnych, witamy w parku lato – podkreśla Łukasz Buszman, rzecznik prasowy Parku Śląskiego.

Bieg
W piątek, 22 czerwca, o godzinie 22, wystartuje Bieg dla Słonia. Uczestnicy po raz kolejny na sportowo uczczą pamięć himalaisty Artura Hajzera. Start odbędzie się z boiska treningowego Stadionu Śląskiego. Trasa w przybliżeniu ma siedem kilometrów i jest w całości poprowadzona alejami Parku Śląskiego. Bieg odbędzie się na częściowo oświetlonej trasie, dlatego warto zabrać ze sobą latarkę czołówkę. Ma on charakter rekreacyjny, nie będzie prowadzona klasyfikacja ani pomiar czasu. Za udział nie będzie też pobierana opłata startowa. Po zakończeniu biegu odbędzie się losowanie nagród.

„Elka”
Z kolei w sobotę, 23 czerwca, nawiążemy do czasów słynnych świąt Trybuny Robotniczej, kiedy kolejka linowa jeździła do późnych godzin nocnych i zdarzało się, że rozochoceni goście „Elki” opuszczali krzesełka dopiero po interwencji milicji. W ostatnich latach obyło się bez konieczności wzywania służb mundurowych, ale zainteresowanie również było ogromne. Nie inaczej będzie pewnie tym razem. Z naszej kolejki, podczas Nocy Świętojańskiej, będzie można korzystać aż do godziny 23.

Zoo
Uczestnicy nocnego spaceru po śląskim zoo muszą wyposażyć się w wygodne buty oraz latarki, które przydadzą się do podglądania zwierząt aktywnych nocą. Na trasie zwiedzania (również sobota, 23 czerwca) będą m.in. sowy, wydry, żenety afrykańskie, wilki grzywiaste, jeżozwierze, pantery i wiele innych. Będzie można poznać mnóstwo ciekawostek, dotyczących dziko żyjących nocnych zwierząt Polski i obserwować przynajmniej niektóre z nich. Aby wziąć udział w nocnym zwiedzaniu zoo, należy wcześniej wypełnić specjalny formularz zgłoszeniowy. Zostanie on udostępniony na stronie internetowej: www.zoo.silesia.pl. Podobnie jak w ubiegłym roku, sprzedaż biletów w cenie 30 zł od osoby (niezależnie od wieku), prowadzona będzie przez internet. Pierwsza grupa wyruszy spod bramy głównej zoo o godzinie 21, a kolejne zaczynać będą zwiedzanie w 30-minutowych odstępach.

Ze względów bezpieczeństwa, liczba osób zwiedzających zoo w nocy została ograniczona do 150. Tradycyjnie, decydująca będzie zasada „kto pierwszy ten lepszy”. Zapisy rozpoczną się 4 czerwca i potrwają do 18 czerwca lub do wyczerpania liczby miejsc.

Planetarium
23 czerwca Józef Skrzek wystąpi w chorzowskim Planetarium Śląskim na wyjątkowym, solowym koncercie, połączonym z projekcją nieba. To ostatnia okazja, by zobaczyć artystę w tym miejscu z gwiazdami wygenerowanymi przez analogowy projektor Zeissa. Józef Skrzek, jeden z najbardziej twórczych i wciąż poszukujących muzyków na polskiej scenie, doskonale czuje się zarówno w skórze rockmana (prowadząc od lat legendarne SBB), występując w kościołach z recitalami organowymi czy odkrywając nowe wymiary muzyki elektronicznej w unikatowych przestrzeniach. W Planetarium Śląskim występuje od 35 lat. Koncert wspiera Miasto Chorzów, w ramach akcji „Vinyl Festival po godzinach”. Wejście od godziny 18. Początek koncertu o 19. Bilety w cenie 45 zł, są do kupienia na Ticketmaster. pl.

Legendia
Specjalną propozycję z okazji Nocy Świętojańskiej przygotowała również Legendia Śląskie Wesołe Miasteczko. Ucieszy ona szczególnie miłośników wieczornej jazdy na atrakcjach, gdyż już 23 czerwca powróci znana i lubiana formuła Legendia at Night. W tym roku odbędzie się sześć edycji imprezy, a cały cykl zyska specjalny temat przewodni, którym będą żywioły. Podczas pierwszej, czerwcowej odsłony, goście Legendii będą mogli podziwiać starcie żywiołów ognia i wody. Będzie to możliwe dzięki specjalnemu, multimedialnemu pokazowi z wykorzystaniem najnowszych technologii audiowizualnych, na który zostaną zaproszeni uczestnicy wydarzenia. Dedykowane pokazy zyskają także pozostałe odsłony Legendii at Night, dzięki czemu każda impreza z cyklu będzie niepowtarzalna. Na formułę Legendia at Night, podobnie jak w ubiegłych latach, obowiązywać będą specjalne bilety, jednakże osoby, które zdecydują się na zakup pakietowy oraz posiadacze biletów sezonowych, mogą liczyć na dedykowaną cenę promocyjną.

Skansen
Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie, 23 czerwca od godziny 17 do 20.30, zaprasza na „Noc św. Jana, czyli sobótkę z Radiem Fest”. To święto ognia, wody i ziół. Na scenie wystąpią Kwaśnica Bawarian Show, Magda Pal i Marcin Janota. Podczas imprezy odbędzie się też prezentacja typowych dla tego święta zwyczajów, m.in. szukania kwiatu paproci i puszczania wianków. Bilet normalny kosztował będzie 10 złotych, a ulgowy 7 zł.

Start honorowy Tour de Pologne ze Śląskiego

Tour de_PolognePo pół wieku wielkie kolarskie emocje wracają na Stadion Śląski.
To za sprawą trzeciego etapu 75. Tour de Pologne, który 6 sierpnia wyruszy z areny głównej chorzowskiego obiektu. Będzie to wyjątkowy wyścig, obchodzący 90. urodziny, przypadające w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

Narodowy Wyścig Niepodległości – 75. Tour de Pologne rozpocznie się 4 sierpnia na Rynku Głównym w Krakowie, a zakończy 10 sierpnia w Bukowinie Tatrzańskiej. Aż cztery etapy rozegrane zostaną w naszym regionie. Na Stadionie Śląskim rozpocznie się 140-kilometrowy, trzeci etap wyścigu z finiszem w Zabrzu.

Start honorowy z legendarnego „Kotła Czarownic” odbędzie się 6 sierpnia o godz. 15.40. W wyścigu zaprezentują się 22 teamy.
Kolarze przejadą przez bieżnię lekkoatletyczną stadionu, a następnie wyjadą tunelem w kierunku bramy nr 7. Zapraszamy do kibicowania i wspierania zawodników. Wejście na trybuny możliwe będzie od godz. 13, bramami nr 3, 4 oraz 5. Wstęp wolny.

Tegoroczny wyścig to również wielki powrót światowego kolarstwa na Stadion Śląski. Ostatni Wyścig Pokoju na chorzowskim obiekcie odbył się 20 maja 1968 roku. W kolejnych latach Stadion Śląski gościł jedynie kolarzy startujących w Wyścigu Przyjaźni Polski i Czechosłowacji, nazywanego wówczas „Śląskim bratem Wyścigu Pokoju”.

Wydarzenie współfinansowane jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Po pół wieku wielkie kolarskie emocje wracają na Stadion Śląski. To za sprawą trzeciego etapu 75. Tour de Pologne, który

6 sierpnia wyruszy z areny głównej chorzowskiego obiektu. Będzie to wyjątkowy wyścig, obchodzący 90. urodziny, przypadające w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

Ewelina Kuzior

Narodowy Wyścig Niepodległości – 75. Tour de Pologne rozpocznie się 4 sierpnia na Rynku Głównym w Krakowie, a zakończy 10 sierpnia w Bukowinie Tatrzańskiej. Aż cztery etapy rozegrane zostaną w naszym regionie. Na Stadionie Śląskim rozpocznie się 140-kilometrowy, trzeci etap wyścigu z finiszem w Zabrzu.

Start honorowy z legendarnego „Kotła Czarownic” odbędzie się 6 sierpnia o godz. 15.40. W wyścigu zaprezentują się 22 teamy.

Kolarze przejadą przez bieżnię lekkoatletyczną stadionu, a następnie wyjadą tunelem w kierunku bramy nr 7.

Zapraszamy do kibicowania i wspierania zawodników. Wejście na trybuny możliwe będzie od godz. 13, bramami nr 3, 4 oraz 5. Wstęp wolny.

Tegoroczny wyścig to również wielki powrót światowego kolarstwa na Stadion Śląski. Ostatni Wyścig Pokoju na chorzowskim obiekcie odbył się 20 maja 1968 roku.

W kolejnych latach Stadion Śląski gościł jedynie kolarzy startujących w Wyścigu Przyjaźni Polski i Czechosłowacji, nazywanego wówczas „Śląskim bratem Wyścigu Pokoju”.

Wydarzenie współfinansowane jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

W parku nie ma gór? Zawodnicy Biegu Górskiego przekonali się, że jednak są [ZDJĘCIA i WYNIKI]

gorski2018Organizatorzy Biegu Górskiego, który dziś odbył się w Parku Śląskim, przyznają, że przygotowali bodaj najtrudniejszą trasę, jaką tylko dało się wyznaczyć. Zmierzyć zdecydowało się z nią 279 zawodników. Na krótszym, 5-kilometrowym dystansie, najszybszy był Adam Jagieła, a ten dłuższy, 10-kilometrowy, najszybciej pokonał Aleksander Labziuk. W biegach dla dzieci wystartowało natomiast stu małych zawodników.

pdfWYNIKI_BIEG_GORSKI_CHORZOW_2018_5KM_1.pdf

pdfWYNIKI_BIEG_GORSKI_CHORZOW_2018_10KM.pdf

– Oczywiście ten bieg jest dla każdego, ale trzeba się do niego odpowiednio przygotować – przyznaje Stanisław Odróbka z Grupy Nonstop Adventure, która już po raz piąty przygotowała Bieg Górski wspólnie z Parkiem Śląskim. – Profil trasy jest wymagający. To nie jest bieganie po asfalcie tylko po najtrudniejszym terenie, jaki dało się tylko znaleźć w parku.

Trasa rozpoczęła się od 800-metrowego podbiegu. Zawodnicy musieli pokonać węższe i szersze, miejscami dosyć kręte, ścieżki i dukty Parku Śląskiego. – Biegacze przyznają, że ten bieg jest bardziej wymagający niż trasy w wysokich górach, gdzie mamy w zasadzie jeden podbieg i jeden zbieg. Tutaj cały czas konieczne są zmiany tempa –wyjaśnia Odróbka. – Uczestnicy, którzy startują tu pierwszy raz często pytają, gdzie te góry. Po pokonaniu tej trasy już wiedzą.

Adamowi Jagiele, który wygrał na dystansie 5 kilometrów, pokonanie trasy zajęło 20 minut i 44 sekundy. – Była bardzo ciężka technicznie. Trzeba się było bardzo dużo napracować, aby ją pokonać. Najwięcej dał mi popalić ostatni podbieg. Cały bieg raczej kontrolowałem i dosyć szybko udało mi się uciec rywalom – mówi.

Bardzo zacięta była walka na trasie 10 kilometrów. Dość powiedzieć, że Robert Faron i Kamil Bezner osiągnęli ten sam czas i oboje zajęli drugie miejsce. – Przygotowywałem się dosyć mocno na bieżni i wydaje mi się, że efekty są zadowalające – uśmiecha się Bezner. – Bieg został świetnie zorganizowany, a najbardziej zaskoczył mnie żywiołowy doping na trasie – dodaje.

W bieg dla dzieci, w czterech kategoriach wiekowych, wystartowało stu małych zawodników. Rywalizacja była bardzo zacięta. – To był mój pierwszy bieg w parku, ale na pewno nie ostatni. Bardzo cieszę się z medalu. Zamierzam teraz trenować z tatą, żeby kiedyś zdobyć puchar – mów 5-letni Sebastian Kozieł ze Świętochłowic.

Copyright © 1995-2011 Park Śląski