Dzisiaj mamy: Czwartek 13.08.2020

Rzeźby Anny Dębskiej wrócą do Parku Śląskiego

GazeleWkrótce do renowacji trafią jedne z najcenniejszych parkowych rzeźb, autorstwa Anny Dębskiej. Na bulwary alei Klonowej wróci natomiast „Kobieta z dzbanem”. Trwają też prace nad przygotowaniem innych inwestycji, związanych z realizacją projektu miejskiego „Modernizacja Parku Śląskiego”.

Rzeźby Anny Dębskiej przez wiele lat były solą w oku dla miłośników parkowej historii i sztuki. Autorka, jedna z najbardziej cenionych polskich rzeźbiarek XX wieku, zajmowała się głównie rzeźbieniem zwierząt. Gdy pracowała nad parkową ekspozycją, była już uznaną artystką. W parku pozostawiła po sobie m.in. „Wilki”, „Gazele”, „Źrebaki” i najprawdopodobniej „Perkoza” (tu posiadane dokumenty nie są do końca precyzyjne). Obecnie wszystkie z wymienionych rzeźb znajdują się w parkowych magazynach, bo ich stan techniczny nie powala na ekspozycję.

W nowych miejscach
Renowacja obejmie uzupełnianie ubytków oraz przywrócenie pierwotnego charakteru dziełom. Rzeźby do parkowej przestrzeni mają wrócić do połowy tego roku. – Użyte materiały będą tożsame lub nawet identyczne, jak te pierwotnie wykorzystywane przy ich tworzeniu – zaznacza Artur Cieślak, dyrektor techniczny Parku Śląskiego. – Wszystko jest oczywiście ujęte w programach prac konserwatorskich, bo rzeźby są wpisane do rejestru zabytków – dodaje.

wilki

Posadowione na postumencie „Źrebaki”, wcześniej stały przy Domu Turysty PTTK, a potem w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym. Teraz staną tuż przy budynku dyrekcji parku.

„Wilki”, które tworzą kompozycję z rzeźbą „Totem” Józefa Trienatowskiego, przeszły już jedną renowację i przeniesiono je z sankodromu do Galerii Rzeźby Śląskiej. Jednak – w ówczesnej ocenie autorki – nie udało się przywrócić ich pierwotnego charakteru. Teraz, dzięki posiadaniu większych środków na ten cel, szanse na to są znacznie większe. Zmieni się też lokalizacja całej kompozycji – „Totem” i „Wilki” zostaną postawione na polanie przy świątyni Petrycha.

– Powinny stać w przestrzeni otwartej, a to miejsce spodobało się również wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków – tłumaczy Cieślak. Po renowacji, na swoje stare miejsce, czyli w okolice stawu Perkoz przy Ogrodzie Bylinowym, wróci rzeźba o tej samej nazwie, a oczy odwiedzających Rosarium ponownie będą cieszyć „Gazele”.

 zrebaki

Odlew z Debrzna
Jeszcze szybciej, bo już wiosną, do parku wróci skradziona w 2016 roku „Kobieta z dzbanem” Zbigniewa Januszewskiego. – Szczęśliwie się złożyło, że autor wykonał dwie takie rzeźby. Druga stoi w Debrznie. Burmistrz tej miejscowości zgodził się na odlew – tłumaczy Cieślak. – Podobnie jak pierwowzór, zostanie ona wykonana z brązu i będzie miała funkcję wodnej kaskady. Stanie dokładnie w tym samym miejscu, co poprzedniczka, przy Dużym Stawie, naprzeciwko Dużego Kręgu Tanecznego – mówi.

Konieta z dzbanem

Intensywny rok
Obecnie trwają postępowania przetargowe w sprawie modernizacji Ogrodu Japońskiego, zabezpieczenia przeciwpowodziowego, renowacji świątyni Petrycha, wymiany wodociągu przy alei Dojazdowej oraz odmulania stawów przy Planetarium Śląskim. Wkrótce będzie też realizowany projekt modernizacji otoczenia wokół tego obiektu. – Wszystkie prace będą wykonywane w tym roku – podkreśla Cieślak.
Renowacja rzeźb oraz pozostałe inwestycje będą realizowane w ramach umowy o dofinansowanie Projektu Miejskiego pn. „Modernizacja Parku Śląskiego”, przeprowadzanego w ramach drugiego obrotu środkami wracającymi z Inicjatywy JESSICA Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

 

Copyright © 1995-2011 Park Śląski