Dzisiaj mamy: Niedziela 16.05.2021

UL2L: Park Śląski gospodarzem międzynarodowego warsztatu

UL2L EU_FLAGW ramach członkostwa w Europejskim Stowarzyszeniu Parków i Ogrodów (EGHN), Park Śląski otrzymał zaproszenie do udziału w międzynarodowym, partnerskim projektu Urban Links2 Landscape (UL2L), realizowanym w ramach unijnego programu Interreg Europe. Liderem projektu jest niemiecka instytucja publiczna LVR (Landschaftsverband Rheinland) z siedzibą w Dusseldorfie a pozostali partnerzy pochodzą ze Szwecji, Włoch, Wielkiej Brytanii oraz Łotwy.

Głównym celem Projektu „UL2L” jest identyfikacja najlepszych lokalizacji dla wprowadzenia nowych, społecznie pożytecznych form adaptacji publicznych terenów dla usług ekosystemowych, miejskiego ogrodnictwa oraz proekologicznej edukacji, rekreacji i turystyki. Końcowym efektem projektu będą rekomendacje, wykaz dobrych praktyk oraz plan działania adresowane do samorządowych decydentów i twórców regionalnych oraz lokalnych strategii rozwoju.

Głównym interesariuszem projektu jest Urząd Marszałkowski (Województwo Śląskie) nadzorujący realizację i aktualizację Regionalnego Programu Operacyjnego. Beneficjentami projektu są również śląskie i zagłębiowskie samorządy, które realizują własne strategie rozwoju lokalnego.

W dniach od 30 września do 2 października Park Śląski będzie gospodarzem międzynarodowego warsztatu, podczas którego partnerzy projektu z sześciu krajów zaprezentują i przedyskutują stopień zaawansowania własnych planów działań oraz zapoznają się z wybranymi przykładami zagospodarowania terenów zielonych w naszym regionie. Goście odwiedzą m.in. zalew Gródek w Jaworznie, zrekultywowaną hałdę w Rudzie Śląskiej oraz Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie. Ponadto, partnerzy projektu odwiedzą Park Śląski – pionierski w skali kraju przykład rekultywacji rozległych nieużytków i terenów poprzemysłowych sprzed niemal 70 lat a obecnie największy w Polsce publiczny park miejski. Zagraniczni goście warsztatu UL2L zwiedzą także zabytkową kopalnię Luiza w Zabrzu. Ta turystyczna atrakcja, nawiązująca do górniczego dziedzictwa naszego regionu stanowi inspirujący przykład poszukiwania nowej tożsamości i przeznaczenia dla zabytkowych obiektów poprzemysłowych.

Copyright © 1995-2011 Park Śląski