Dzisiaj mamy: Piątek 28.02.2020

Parkingi i wjazd do Parku Śląskiego podczas memoriału im. Kamili Skolimowskiej

Jeśli wybierasz się na Memoriał Kamili Skolimowskiej, który odbędzie się na Stadionie Śląskim 14 września, przygotowaliśmy miejsca parkingowe w Strefie Parkingowej P8. Zryczałtowana opłata parkingowa pobierana będzie w momencie wjazdu do Strefy Parkingowej:

• za parkowanie samochodów osobowych do 7,5 t DMC w wysokości 20,00 zł,
• za parkowanie samochodów powyżej 7,5 t DMCw wysokości 40,00 zł.

Mapa:

strefa parkingowa_-_skolimowska_-_wrzesień_2019-01

 

 

 

 

 Ze względu na brak konkretnych numerów ulicy przy wjazdach do Parku Śląskiego zamieściliśmy współrzędne GPS, dzięki którym bez problemu można dotrzeć do Strefy Parkingowej:
Strefa Parkingowa P8
Wjazd od ul. Chorzowskiej w Katowicach
Współrzędne GPS: 50.283253, 18.975074

 

Instrukcja parkowania w płatnych strefach parkingowych w dniu 14 września 2019 roku

1. Strefa Parkingowa Główna – P8 – Wjazd od ul. Chorzowskiej:
• W dniu 14 września 2019 roku w strefie parkingowej obowiązywać będzie opłata jednorazowa ryczałtowa:
- za parkowanie samochodów osobowych do 7,5 t DMC w wysokości 20,00 zł,
- za parkowanie samochodów powyżej 7,5 t DMCw wysokości 40,00 zł.
• Opłaty o których mowa, będą pobierane jednorazowo w momencie wjazdu do stref parkingowych. Mimo zmian systemu poboru opłat, zasady walidacji nie ulegają zmianie, dlatego podmioty oraz dzierżawcy uprawnieni do walidowania lub pieczętowania biletów swoich klientów będą mogli walidować i pieczętować bilety parkingowe.
• Klient, który przy wjeździe do strefy parkingowej będzie deklarował dojazd do podmiotu lub dzierżawcy posiadającego możliwość walidacji lub pieczętowania biletów, nie będzie obciążany opłatą parkingową przy wjeździe, lecz otrzyma standardowy bilet parkingowy z biletomatu. Ważność walidacji lub pieczątki będzie potwierdzana przez obsługę punktów poboru opłat przy wyjeździe klienta ze strefy parkingowej.

2. Strefa Parkingowa Stadion Śląski – P9 – Wjazd od ul. Parkowej:
• W podanej strefie nie przewiduje się miejsc parkingowych dla Gości Parku Śląskiego ani uczestników imprezy.
• Mimo braku miejsc parkingowych dla Gości Parku Śląskiego oraz uczestników imprezy, zasady walidacji nie ulegają zmianie, dlatego podmioty oraz dzierżawcy uprawnieni do walidowania lub pieczętowania biletów swoich klientów będą mogli walidować i pieczętować bilety parkingowe.
• Klient, który przy wjeździe do strefy parkingowej będzie deklarował dojazd do podmiotu lub dzierżawcy posiadającego możliwość walidacji lub pieczętowania biletów, nie będzie obciążany opłatą parkingową przy wjeździe, lecz otrzyma standardowy bilet parkingowy z biletomatu. Ważność walidacji lub pieczątki będzie potwierdzana przez obsługę punktów poboru opłat przy wyjeździe klienta ze strefy parkingowej.

3. Strefa Parkingowa Planetarium – wjazd od ul. Bytkowskiej:
Ze względu na modernizację Planetarium Śląskiego w podanej strefie nie przewiduje się dostępnych miejsc parkingowych ani dla gości Parku Śląskiego ani dla uczestników imprezy. Klienci Restauracji Villa Gardena będą mogli wjechać na teren Parku Śląskiego poprzez wjazd od ul. Bytkowskiej w Siemianowicach Śląskich. Klienci deklarujący dojazd do w/w restauracji, otrzymają bilet z biletomatu i będą mogli wjechać na teren Parku Śląskiego pod warunkiem zaparkowania swojego pojazdu pod wskazaną Restauracją. Walidacja biletów parkingowych będzie odbywać się bez zmian.
W przypadku braku miejsc parkingowych pod daną Restauracją, możliwość wjazdu na teren Parku Śląskiego i dojazdu do Restauracji zostanie wstrzymana.

4. Strefa Parkingowa Złota – Wjazd od ul. Złotej:
Strefa parkingowa będzie funkcjonowała bez żadnych zmian. Opłata godzinowa pobierana będzie zgodnie z Regulaminem Niestrzeżonych Stref Parkingowych.

5. Zachęcamy do śledzenia stron www.parkslaski.pl oraz www.stadionslaski.pl,
a także kanałów społecznościowych Facebook oraz Twitter Parku Śląskiego
i Stadionu Śląskiego, gdzie będą umieszczane informacje o organizacji imprezy oraz organizacji ruchu pojazdów. Na stronach będą podawane również ewentualne zmiany dotyczące informacji zawartych w niniejszym piśmie.

Informacje dodatkowe:
1. Parkingi na terenie Parku Śląskiego są płatne, lecz niestrzeżone. Prosimy
o niepozostawianie cennych przedmiotów w pojazdach oraz o właściwe zamknięcie samochodów.
2. Każdy użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren niestrzeżonego płatnego parkingu akceptuje postanowienia niniejszej instrucji parkowania w płatnych strefach parkingowych (dalej również jako: Instrukcja) i zobowiązuje się do ścisłego jego przestrzegania.
3. Pozostawienie pojazdu na parkingu nie ma znamion zawarcia umowy przechowania, w znaczeniu nadanym jej przez art. 835 i nast. Kodeksu cywilnego.
4. Bilet parkingowy upoważnia do jednorazowego wjazdu do Strefy Parkingowej. Po opuszczeniu Strefy Parkingowej nie ma możliwości ponownego wjazdu do Strefy Parkingowej na tym samym bilecie parkingowym.
5. Należy bezwzględnie przestrzegać poleceń służb parkingowych oraz służb ochrony odpowiedzialnych za kierowanie pojazdów na miejsca parkingowe w strefie parkingowej.
6. Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone WPKiW lub osobom trzecim na terenie parkingu lub wokół parkingu na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
7. Osoby przyjeżdzające i korzystające z taksówki w dniu 14 września 2019 r. do Parku Śląskiego mogą zostać dowiezione do miejsca zlecenia kurs, natomiast taksówka w ciągu 30 minut po zakończeniu kursu zobowiązana jest do opuszczenia terenu Parku Śląskiego. W przypadku nie opuszczenia terenu osoba kierująca taksówką zobowiązana jest do uiszczenia opłaty zgodnie z obowiązującym w tym dniu cenniku Zarządzenia w sprawie wysokości i pobierania opłat parkingowych na terenie Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie oraz wprowadzenia regulaminy pobierania i organizacji parkowania w dniu 14 września 2019 r. na terenie Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie.

Copyright © 1995-2011 Park Śląski