Konkurs plastyczny
Dzisiaj mamy: Środa 27.05.2020

UL2L: kolejne spotkanie interesariuszy w ramach programu Interreg Europe

IMG 3339Dziś odbyły się drugie warsztaty interesariuszy w ramach projektu UrbanLinks 2 Landscape, który jest realizowany w ramach unijnego programu Interreg Europe.

Uczestnicy dzisiejszego spotkania dyskutowali na temat roli UL2L w rozwoju terytorialnym województwa. Przedstawiali też swoje rekomendacje. Omawiali też lokalne i regionalne programy dotyczące terenów zielonych, a także mówiono o tych projektach, które się udały i tych, których zaniechano.

W UL2L biorą udział partnerzy z Niemiec, Włoch, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Łotwy oraz Polski. Głównym celem jest upowszechnienie dobrych praktyk oraz promocja innowacyjnych rozwiązań z dziedziny rekultywacji nieużytków poprzez tworzenie w ich miejscu wielofunkcyjnych, publicznych terenów zielonych.Chodzi o to, by zbierać cenne doświadczenia dotyczące dobrego zarządzania, projektowania czy gospodarowania zielenią. Szczególnie tą, powstałą w miejscach zaniedbanych, na które brakowało pomysłu.

Copyright © 1995-2011 Park Śląski