Dzisiaj mamy: Piątek 28.02.2020

Park Śląski nie tworzy żadnych osi widokowych. Rozpoczęła się natomiast realizacja programu modernizacyjnego

DJI 0509W odniesieniu do doniesień medialnych dotyczących stworzenia osi widokowych i związaną z tym wycinką drzew, pragniemy stanowczo odciąć się od tego typu pomysłów i zapewnić, że żaden z nich nie zostanie zrealizowany. Są one całkowicie sprzeczne z przyjętą przez obecny zarząd WPKiW SA strategią rozwoju Parku Śląskiego oraz z opinią Rady ds. Różnorodności Biologicznej Parku Śląskiego, która w naszej Spółce, w sprawach związanych z ochroną parkowej flory i fauny, jest ważnym organem doradczym.

Prezentowane we wspomnianych doniesieniach medialnych rozwiązania były przedmiotem wewnętrznej dyskusji. Spotkały się z ogromnym sprzeciwem i nie uzyskały statusu poważnie rozważanych. Przedstawiana przez media ranga tych pomysłów jest więc wyolbrzymiona i oderwana od tego, czym obecnie zajmuje się Park Śląski i jego pracownicy. Jak powszechnie wiadomo, priorytetem na najbliższe lata jest bowiem realizacja Projektu Miejskiego pn. „Modernizacja Parku Śląskiego”. Pierwsze prace już ruszyły.

Obecnie trwa remont alejek przy Dużej Łące oraz przy alei Harcerskiej na odcinku od ulicy Parkowej do ronda przy Stadionie Śląskim. W trakcie są też roboty konserwatorskie przy wjeździe głównym – obejmują renowację Karolinki, jednej z najważniejszych i najbardziej charakterystycznych parkowych rzeźb. Wszystkie prace, a także organizacja Fest Festivalu (23 i 24 sierpnia), największego wydarzenia tego lata, które odbywa się w przestrzeni Parku, wiążą się z utrudnieniami komunikacyjnymi dla gości. Za wszystkie już teraz serdecznie przepraszamy. Jednocześnie zapraszamy na wydarzenia, które w najbliższy weekend odbędą się w Parku oraz w jednostkach i w obiektach zlokalizowanych na jego terenie.

Copyright © 1995-2011 Park Śląski