Dzisiaj mamy: Środa 13.11.2019

Razem dla Parku Śląskiego [Relacja]

Razem dla_Parku_2019W Parku Śląskim zorganizowana została ekologiczno-edukacyjna akcja sadzenia 1327 drzew. Inicjatywa marszałka Jakuba Chełstowskiego jest odpowiedzią na planowaną wycinkę drzew w sąsiedztwie Parku Śląskiego.

„Dzisiejsze wydarzenie ma charakter symboliczny. Chcemy pokazać nasze zaangażowanie w ochronę Parku Śląskiego, ale także w ochronę środowiska i przyrody. Park Śląski jest miejscem wyjątkowym i unikatowym nie tylko w skali regonu, ale i kraju, a nawet Europy. Rośnie w nim 2 mln drzew. Chcemy, aby ta bioróżnorodność była tu zachowana. Dlatego konsekwentnie realizujemy zadania w zakresie rewitalizacji Parku, ale także stawiamy na edukację ekologiczną"– powiedział marszałek Jakub Chełstowski.

Marszałek podkreślił także, że celem ochrony Parku powołał Radę Społeczną ds. Parku Śląskiego, która jest organem opiniodawczo – doradczym działającym przy marszałku województwa. Do jej zadań należy rozpoznawanie potrzeb i doradzanie działań rozwojowych Parku, opiniowanie i wspieranie inicjatyw realizowanych na obszarze Parku oraz organizowanie płaszczyzny współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy podmiotami działającymi na rzecz wzmocnienia oferty edukacyjnej, sportowej i rozrywkowej Parku. Zaprosił także samorządowców, naukowców i deweloperów do szerokiej dyskusji w ramach Okrągłego Stołu dla Parku Śląskiego. Marszałek Jakub Chełstowski na bieżąco monitoruje także realizację projektu modernizacji Parku. Systematycznie zwołuje posiedzenia Komitetu Sterujący ds. Modernizacji Parku, który analizuje kolejne etapy rewitalizacji.

W wydarzeniu udział wzięła także członek zarządu województwa Izabela Domogała, która zaznaczyła, że Park Śląski jest „Zielonymi Płucami Śląska”. Podkreśliła, że każde drzewo jest ważne, a granice Parku należy chronić. Drzewa sadzili również poseł na Sejm RP Maria Nowak, radni Sejmiku Województwa Śląskiego, społecznicy, harcerze, przedstawiciele Lasów Państwowych, Nadleśnictwa Katowice, Nadleśnictwa Kobiór i Nadleśnictwa Rudy Raciborskie. Drzewa zostały zasadzone przy Alejach Harcerskich, Alei Klonowej, Gwiazd, Spacerowej i Sportowej. Wielu zainteresowanych mieszkańców i odwiedzających park uczestniczyło w sadzeniu.

Akcje została zorganizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego we współpracy z Generalną Dyrekcją Lasów Państwowych, Parkiem Śląskim, Stadionem Śląskim, Śląskim ZOO, Górnośląskim Parkiem Etnograficznym i Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów.

Copyright © 1995-2011 Park Śląski