Dzisiaj mamy: Sobota 22.02.2020

Scenozstąpienie na Stadionie Śląskim – organizacja ruchu i parkingi 9 czerwca

W niedzielę (9.06) na Stadionie Śląskim w Chorzowie zorganizowane zostanie wydarzenie pod nazwą “Miuosh, Jimek, Smolik, NOSPR – Scenozstąpienie”. Przedstawiamy zmiany w organizacji ruchu, a także informację dotyczącą pakowania w tym dniu na terenie Parku Śląskiego. Oczywiście zachęcamy wszystkich do poruszania się komunikacją miejską.

ORGANIZACJA RUCHU
W związku z tym wprowadzone zostaną następujące zmiany organizacji ruchu na ulicach Chorzowa:

– w ciągu ulicy Parkowej, na odcinku od ronda przy C.H. Carrefour do skrzyżowania z ulicą Kościuszki, wprowadzony zostanie jednokierunkowy ruch pojazdów (od godz. 16),
– ograniczona zostanie możliwość skrętu w lewo z ciągu ulicy Katowickiej (z kierunku centrum miasta) w kierunku ulicy Parkowej (od godz. 16),

– zamknięte dla ruchu pojazdów zostanie połączenie między al. Wojska Polskiego w Chorzowie i ul. Ułańską w Katowicach (od godz. 16).

Ponadto, od godzin popołudniowych, najprawdopodobniej około godziny 15.00 – nastąpi wyłączenie możliwości wjazdu na osiedle Tysiąclecia z ul. Chorzowskiej oraz wyjazdu z osiedla na ul. Chorzowską. W tym celu zostanie zastosowane wygrodzenie techniczne i zostaną utworzone posterunki policji i Straży Miejskiej. Wjazd będzie możliwy wyłącznie dla pojazdów pogotowia ratunkowego, policji i straży pożarnej. Autobusy i tramwaje będą kursować bez zmian.

Ponadto w dniu 9 czerwca 2019 roku, będzie obowiązywać zmieniona organizacja ruchu. Wzdłuż ul. Chorzowskiej – na odcinku od ul. Złotej do granicy z Chorzowem zostaną wprowadzone dodatkowe zakazy zatrzymywania i postoju. Analogiczne oznakowanie zostanie wprowadzone na ul. Brackiej od Drogowej Trasy Średnicowej do ul. Chorzowskiej. Dodatkowo do znaków zostanie dołączona tabliczka T-24, tj. odholowanie pojazdu przed służby miejskie w przypadku naruszenia zakazu.
Przywrócenie stałej organizacji ruchu planowane jest po zakończeniu imprezy.

 scenozstapinieWjzdy

 

 

 

 PARKINGI W PARKU ŚLĄSKIM

strefa parkingowa_-9_czerwca_2019_-_Ostateczna_organizacja_parkingów1

 

 

 

 

1. Wjazd do Strefy Parkingowej P8 - od ul. Chorzowskiej:
• od godziny 8:00 do godziny 24:00 wjazd możliwy dla posiadaczy zezwoleń wjazdowych do Parku Śląskiego, wydawanych przez WPKiW S.A. (zezwolenie składa się z karty magnetycznej oraz zalaminowanego druku zezwolenia).
W podanych powyżej godzinach, elektroniczny system weryfikacji zezwoleń zostanie wyłączony, dlatego konieczne jest posiadanie zalaminowanego druku. Nie będzie również możliwości wjazdu Państwa klientów i dostawców, który nie posiadają zezwolenia na wjazd do Parku Śląskiego.
• od godziny 11:00 do godziny 21:00 wjazd możliwy również dla osób posiadających bilet parkingowy w przedsprzedaży internetowej oraz możliwość zakupu biletu parkingowego w momencie wjazdu do Parku Śląskiego w przypadku, gdy nie wszystkie bilety zostaną sprzedane w przedsprzedaży.
• W podanym dniu i w podanej strefie parkingowej nie będzie możliwości walidacji biletów parkingowych. Dzierżawcy, którzy na co dzień korzystają z tej możliwości, a w dniu 09 czerwca 2019 roku mają w swoich lokalach rezerwacje na imprezy okolicznościowe mogą otrzymać jednodniowe zezwolenia wjazdowe dla Gości, którzy dokonali rezerwacji.
• Od 11:00 do 21:00 wjazd możliwy dla posiadaczy biletów parkingowych dla osób niepełnosprawnych w celu dojazdu do miejsc dla osób niepełnosprawnych. Bilety parkingowe na dedykowane miejsca dla osób niepełnosprawnych będzie można zarezerwować i pobrać w systemie rezerwacji miejsc parkingowych Parku Śląskiego na stronie: www.e-bilet.pl. Liczba wejściówek ograniczona jest do 40, a o ich wydaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

2. Wjazd do Strefy Parkingowej P9 - Wjazd od ul. Parkowej:
• od godziny 8:00 do godziny 24:00 wjazd dla posiadaczy zezwoleń wjazdowych do Parku Śląskiego, wydanych przez WPKiW S.A. (zezwolenie składa się z karty magnetycznej oraz zalaminowanego druku zezwolenia). W podanych powyżej godzinach, elektroniczny system weryfikacji zezwoleń zostanie wyłączony, dlatego konieczne jest posiadanie zalaminowanego druku. Nie będzie również możliwości wjazdu Państwa klientów i dostawców, który nie posiadają zezwolenia na wjazd do Parku Śląskiego.
• od godziny 11:00 do godziny 21:00 wjazd możliwy również dla osób posiadających bilet parkingowy w przedsprzedaży internetowej oraz możliwość zakupu biletu parkingowego w momencie wjazdu do Parku Śląskiego w przypadku, gdy nie wszystkie bilety zostaną sprzedane w przedsprzedaży.
• W podanym dniu i w podanej strefie parkingowej nie będzie możliwości walidacji biletów parkingowych. Dzierżawcy, którzy na co dzień korzystają z tej możliwości, a w dniu 09 czerwca 2019 roku mają w swoich lokalach rezerwacje na imprezy okolicznościowe mogą otrzymać jednodniowe zezwolenia wjazdowe dla Gości, którzy dokonali rezerwacji.

3. Wjazd do Strefy Parkingowej P10 – Wjazd od ul. Siemianowickiej:
• od godziny 11:00 do godziny 21:00 wjazd możliwy dla osób posiadających bilet parkingowy w przedsprzedaży internetowej oraz możliwość zakupu biletu parkingowego w momencie wjazdu do Parku Śląskiego w przypadku, gdy nie wszystkie bilety zostaną sprzedane w przedsprzedaży.

4. Wjazd do Strefy Parkingowej P 12 Planetarium – wjazd od ul. Bytkowskiej:
• od godziny 8:00 do godziny 24:00 wjazd możliwy dla posiadaczy zezwoleń wjazdowych do Parku Śląskiego, wydanych przez WPKiW S.A. (zezwolenie składa się z karty magnetycznej oraz zalaminowanego druku zezwolenia).
• Ze względu na modernizację Planetarium Śląskiego w podanej strefie nie przewiduje się dostępnych miejsc parkingowych ani dla gości Parku Śląskiego ani dla uczestników imprezy.
• Od godziny 11:00 do godziny 21:00 klienci Restauracji Łania, Restauracji Dworek Parkowy oraz Restauracji Villa Gardena będą mogli wjechać na teren Parku Śląskiego poprzez wjazd od ul. Bytkowskiej w Siemianowicach Śląskich. Klienci deklarujący dojazd do w/w restauracji, otrzymają bilet z biletomatu i będą mogli wjechać na teren Parku Śląskiego pod warunkiem zaparkowania swojego pojazdu pod wskazaną Restauracją. Ze względu na wyłączony elektroniczny system poboru opłat, przed wyjazdem klient powinien otrzymać pieczątkę Restauratora na odwrocie biletu, a następnie oddać bilet obsłudze przy wyjeździe. Walidacja w tym dniu i w podanej strefie będzie odbywać się tylko i wyłącznie na podstawie pieczątki na odwrocie biletu parkingowego. W przypadku braku miejsc parkingowych pod daną Restauracją, możliwość wjazdu na teren Parku Śląskiego i dojazdu do Restauracji zostanie wstrzymana.

5. Wjazd do Strefy Parkingowej P 11 Złota – Wjazd od ul. Złotej:
• Od godziny 8:00 do godziny 24:00 strefa parkingowa będzie funkcjonowała bez żadnych zmian.

Informacje dodatkowe:
1. Parkingi na terenie Parku Śląskiego są płatne, lecz niestrzeżone. Prosimy
o niepozostawianie cennych przedmiotów w pojazdach oraz o właściwe zamknięcie samochodów.
2. Każdy użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren niestrzeżonego płatnego parkingu akceptuje postanowienia niniejszej instrucji parkowania w płatnych strefach parkingowych (dalej również jako: Instrukcja) i zobowiązuje się do ścisłego jego przestrzegania.
3. Pozostawienie pojazdu na parkingu nie ma znamion zawarcia umowy przechowania, w znaczeniu nadanym jej przez art. 835 i nast. Kodeksu cywilnego.
4. Wjazd do Strefy Parkingowej P8, P9, P10 oraz do miejsc dla osób niepełnosprawnych możliwy jest tylko i wyłączenie za okazaniem ważnego biletu parkingowego, który można zakupić w przedsprzedaży na stronie internetowej www.e-bilet.pl. lub w dniu imprezy w punktach poboru opłat.
5. Wjazd do Strefy Parkingowej P8, P9, P10 oraz do miejsc dla osób niepełnosprawnych w dniu 09 czerwca 2019 roku możliwy jest od godziny 11:00 do 21:00.
6. Możliwość skorzystania z miejsc parkingowych na terenie Parku Śląskiego
w Strefach Parkingowych o numerach P8, P9, P10 oraz parkingu dla osób niepełnosprawnych, w dniu imprezy dotyczy, tylko i wyłącznie pojazdów
do 3,5 t DMC oraz zarejestrowanych do przewożenia maksymalnie 7 osób. Próba wjazdu pojazdem, który wykracza poza w/w limity powoduje utratę ważności biletu parkingowego bez możliwości wjazdu do strefy parkingowej oraz utratę możliwości ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów zakupu biletu.
7. Bilety parkingowe wykupywane są na konkretne Strefy Parkingowe. Po wykupieniu biletu należy kierować się do właściwych wjazdów do Stref Parkingowych, zgodnie z mapą załączoną do biletu i zamieszczonymi na mapie współrzędnymi GPS poszczególnych wjazdów. Nie ma możliwości przemieszczania się między strefami wewnątrz terenu Parku Śląskiego
8. Prosimy o wydruk biletów parkingowych, gdyż w sytuacji dużego natężenia ruchu w okolicach dojazdu to Stref Parkingowych, konieczne może być okazanie go służbą Policji kierującej ruchem na drogach dojazdowych do stref parkingowych, czyli jeszcze przed wjazdem do Strefy Parkingowej i miejsca skanowania biletu parkingowego.
9. Bilet parkingowy upoważnia do jednorazowego wjazdu do Strefy Parkingowej. Po opuszczeniu Strefy Parkingowej nie ma możliwości ponownego wjazdu do Strefy Parkingowej na tym samym bilecie parkingowym.
10. Należy bezwzględnie przestrzegać poleceń służb parkingowych oraz służb ochrony odpowiedzialnych za kierowanie pojazdów na miejsca parkingowe w strefie parkingowej.
11. Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone WPKiW lub osobom trzecim na terenie parkingu lub wokół parkingu na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
12. Osoby przyjeżdzające i korzystające z taksówki w dniu 09 czerwca 2019 r. do Parku Śląskiego mogą zostać dowiezione do miejsca zlecenia kurs, natomiast taksówka w ciągu 30 minut po zakończeniu kursu zobowiązana jest do opuszczenia terenu Parku Śląskiego. W przypadku nie opuszczenia terenu osoba kierująca taksówką zobowiązana jest do uiszczenia opłaty zgodnie z obowiązującym w tym dniu cenniku Zarządzenia w sprawie wysokości i pobierania opłat parkingowych na terenie Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie oraz wprowadzenia regulaminy pobierania i organizacji parkowania w dniu 09.06.2019 r. na terenie Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie.

13. INFORMACJE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Dla osób niepełnosprawnych przygotowane zostały bezpłatne miejsca parkingowe na terenie Parku Śląskiego – obok stadionu – na parkingu P8. Bilet parkingowy należy zarezerwować na stronie www.e-bilet.pl.
W dniu imprezy wydrukowany bilet parkingowy dla osób niepełnosprawnych będzie ważny tylko i wyłącznie z kartą parkingową osoby niepełnosprawnej. Karta parkingowa osoby niepełnosprawnej musi być wydana i użytkowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
14. Sugerujemy wcześniejszy przyjazd do Stref Parkingowych.
Informacja o opłatach w dniu 09.06.2019 r.:
Bilety parkingowe zakupione w przedsprzedaży internetowej na stronie www.e-bilet.pl są w następujących cenach:
Strefa Parkingowa P8 – 60,00 zł
Strefa Parkingowa P9 – 60,00 zł
Strefa Parkingowa P10 – 40,00 zł
Bilety parkingowe zakupione w momencie wjazdu na teren Parku Śląskiego, w sprzedaży bezpośredniej cena biletu parkingowego wynosić będzie:
Strefa Parkingowa P8 – 70,00 zł
Strefa Parkingowa P9 – 70,00 zł
Strefa Parkingowa P10 – 50,00 zł
Bilety parkingowe zakupione w strefie parkingowej P 11:
a) dla pojazdów osobowych o masie całkowitej do 7,5 tony i motocykli w wysokości 4,00 zł (słownie: cztery złote 00/100) za każdą rozpoczętą godzinę parkowania;
b) dla pojazdów o masie powyżej 7,5 tony opłata ryczałtowa w wysokości 20,00 zł (słownie: dwudziestu złotych zero groszy) za jednokrotne parkowanie niezależne od ilości godzin parkowania.

Copyright © 1995-2011 Park Śląski