Dzisiaj mamy: Wtorek 14.07.2020

Zmiany w Parku Śląskim

Rada Nadzorcza Parku Śląskiego na posiedzeniu dnia 4 czerwca br. podjęła decyzję o odwołaniu Prezesa i Wiceprezesa Parku Śląskiego.

Oświadczenie Rady Nadzorczej Parku Śląskiego:

Władze województwa śląskiego postawiły przed Parkiem Śląskim ambitne i oczekiwane społecznie zadanie w postaci szeroko zakrojonej rewitalizacji.

Niedopuszczalne są sytuacje, w których zamiast koncentrować się na wdrożeniu tych działań podejmowane są budzące kontrowersje próby zakupów, które nie służą Parkowi i stawiają pod znakiem zapytania troskę Zarządu Parku o majątek publiczny.

Zarząd Parku bezpośrednio nadzoruje funkcjonowanie Parku i ponosi za to pełną odpowiedzialność. Ostatnie wydarzenia wpłynęły na utratę zaufania, co przekonało Radę Nadzorczą do podjęcia decyzji o odwołaniu Prezesa Krzysztofa Opałki i Wiceprezesa Marka Widucha z dniem dzisiejszym.

Jednocześnie Rada Nadzorcza oddelegowała do pełnienia obowiązków prezesa Parku Śląskiego przewodniczącego Rady Nadzorczej Tomasza Papaja. Na Wiceprezesa spółki został powołany Maciej Gabryś.

Rada Nadzorcza Parku Śląskiego zapewnia, że wszystkie inwestycje służące mieszkańcom korzystającym z oferty Parku realizowane są zgodnie z harmonogramem.

Copyright © 1995-2011 Park Śląski