Dzisiaj mamy: Niedziela 23.02.2020

Regulamin konkursy „Szukamy wiosny w Parku Śląskim"

REGULAMIN KONKURSU
„Szukamy wiosny w Parku Śląskim"

I. Organizator i partnerzy
1. Organizatorami konkursu ”Szukamy Wiosny w Parku Śląskim” zwanego dalej „Konkursem”, są Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku S.A. z siedzibą w Chorzowie (41 - 501) przy alei Różanej 2, zwany dalej „Organizatorem” oraz Fundacja Park Śląski z siedzibą przy alei Gwiazd 2 (41-501 Chorzów) zwana dalej „Organiozatorem”.
2. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany i organizowany
przez serwisy Facebook, Twitter oraz Instagram i nie jest też bezpośrednio ani pośrednio związany z działalnością tych serwisów.

II. Uczestnicy
1. Uczestnikiem konkursu może być dowolna osoba fizyczna, która:
a. zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b. nie jest pracownikiem Organizatora.
2. Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za swój udział w Konkursie
i zwalnia Organizatora oraz serwis Facebook z jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej ze swoim udziałem w Konkursie.

III. Czas i miejsce trwania Konkursu
1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 21 lutego 2019 roku o godzinie 12.00 i trwa do dnia
21 marca 2019 roku do godziny 12.00.

IV. Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Organizator umieści w serwisach Facebook, Instagram, Twitter posty dotyczący konkursu „Szukamy wiosny w Parku Śląskim”, w którym znajdzie się zadanie konkursowe polegające na wklejeniu tegorocznej fotografii oznak wiosny w Parku Śląskiego. Należy to zrobić w komentarzu pod postem na Facebooku oraz oznaczeniu swojej fotografii w serwisach Twitter i Instagram hasztagami #parkslaski i #szukamywiosny. Artykuł o podobnej treści znajdzie się na stronie www.parkslaski.pl. Zdjęcia można wysyłać na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. . Więcej informacji można natomiast uzyskać pod numerem telefonu 666 031 373.
3. Organizator nie ogranicza ilości zdjęć, jaką mogą przesyłać uczestnicy.
4. Nagrodą w konkursie za pierwsze miejsce jest Bilet Rodzinny do Parku Śląskiego na sezon 2019, za drugie miejsce są dwa bilety pojedyncze, a za trzecie pakiet gadżetów. Pierwsze trzy miejsca zostaną również nagrodzone albumami przyrodniczymi Fundacji Park Śląski.
5. Nagrody otrzymają uczestnicy, którzy, zdaniem komisji konkursowej, wykonają najciekawsze zdjęcia.
6. Komisja konkursowa będzie procedowało w składzie pięcioosobowym. W skład jury wchodzić będą fotografowie przyrody. Jury pracować będzie pod przewodnictwem dr Barbary Bacler-Żbikowskiej.
7. Przesłanie fotografii jest jednoznaczne z oświadczeniem posiadania do niej praw autorskich oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i korzystanie z nich przez organizatorów konkursu w celach związanych z wyłonieniem zwycięzców a także, w przypadku zdobycia wyróżnienia, na zamieszczenia nadesłanych prac w serwisie WWW
8. Nadesłane fotografie powinny być w wersji plików elektronicznych w jak najlepszej jakości i rozdzielczości (nie mniej niż 300 dpi). Format pliku .jpg, .jpeg, bmp, raw.

V. Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 lutego 2019 roku.
2. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na profilu Organizatora
w serwisie Facebook.
3. Decyzja Komisji powołanej przez Organizatora o przyznanych nagrodach nie podlega zaskarżeniu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Konkursu przed wyczerpaniem limitu nagród.

Copyright © 1995-2011 Park Śląski