Dzisiaj mamy: Środa 20.03.2019

Zapraszamy na VI Kongres Obywatel Senior. To będzie ciekawa debata o potrzebach i wyzwaniach

 IMG 5447Zapraszamy na VI Kongres Obywatel Senior. Debata. W poniedziałek 2 października w godz. 10-17 w Skansenie (Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie") będziemy:

- mówić o ciekawych, niestandardowych działaniach dla seniorów, czego seniorzy mogą i powinni domagać się od władz swojej miejscowości, jak mają walczyć o swoje prawa,
- uczyć się, jak występować przed kamerą, jak dobrze zabrzmieć w radiu, jak napisać dobry dziennikarski tekst i jak porywać innych do współpracy,
- słuchać o sprawach nieprawdopodobnych: że senior i praca zawodowa to dobra para, że 77-latek w kosmosie to nie science fiction,
- przysłuchiwać się Rzecznikowi Praw Obywatelskich.

Będziemy też pokazywać dobre działania na rzecz osób starszych i nagradzać tych, którzy je wprowadzają, przyznając im wyróżnienia dla Gmin Przyjaznych Seniorom.

VI Kongres Obywatel Senior
DEBATA
pod patronatem Adama Bodnara, Rzecznika Praw Obywatelskich
Park Śląski. Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”
2 października 2017

Program Kongresu
Warsztaty do wyboru:
Godz. 10.00-11.00
1.Co zrobić, by kamera Cię kochała? – występowanie, mówienie do kamery.
Prowadzi: Jan Zub, operator i realizator filmowy
2.Co zrobić, by mikrofon Cię kochał? – emisja głosu, czyli sztuka ładnego mówienia.
Prowadzi: Katarzyna Juszkiewicz, dziennikarka, lektor, nauczyciel emisji głosu,właścicielka głosu z windy i odkurzacza
3.Jak pisać informacje, by wszyscy Cię kochali? – sztuka pisania porywających informacji i kontaktowania się z mediami.

Oficjalne powitanie
Godz. 11.00-11.30
Blok: Senior w przyjaznej gminie
Godz. 11.30-12.00
Prawa seniora
Czy prawa ludzi starych są chronione? Jak o nie walczyć?
Wykład: dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich
Godz. 12.00-12.30
Jak żyją seniorzy w gminach woj. śląskiego
Prezentacja wyników ankiet przeprowadzonych przez ROPS Woj. Śląskiego
Prezentuje: Bożena Borowiec, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Woj. Śląskiego

Godz. 12.30-13.00
Wręczenie wyróżnień Gminom Przyjaznym Seniorom

Godz. 13.00-13.30
Jak gminy mogą poprawiać jakość życia starszych mieszkańców?
Propozycje dla miast i wsi, dla władz i organizacji senioralnych, dla seniorów i młodszych.
Prezentacja: prof. Maria Zrałek, przewodnicząca Śląskiej Rady ds. Seniorów, Wyższa Szkoła Humanitas

Blok: O tym się nie mówi
Godz. 13.30-14.30
Co senior robić powinien?
Czy starsi mieszkańcy mogą liczyć w swojej miejscowości tylko na tańce, zajęcia sportowe i festyny lub wycieczki? Czy praca, planowanie przyszłości, kształcenie, wolontariat, decydowanie, marzenia to nie dla nich? My mamy inne zdanie. Powiedz nam, co Ty o tym myślisz.
Dyskusja z ekspertami i publicznością.
Eksperci:
- prof. Maria Zrałek, przewodnicząca Śląskiej Rady ds. Seniorów, przewodnicząca zespołu zadaniowego ds. Aktualizacji Strategii Województwa Śląskiego, członek Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych przy RPO
- Olga Śladowska, członek Zarządu Stowarzyszenia Wszyscy dla Wszystkich,członek Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej, członek zarządu Olkuskiej Rady Seniorów

- przedstawiciele nagrodzonych gmin.
Moderuje: Katarzyna Juszkiewicz, dziennikarka

Godz. 14.30-15.00
Rusz siebie i innych
Senior ma nieco więcej czasu niż młodzi, senior ma spore doświadczenie życiowe. Szkoda to marnować i przepuszczać czas przez palce. Jak motywować seniorów do działania?
Wykład poruszający prowadzi: Anna Poraj, Prezes Fundacji Park Śląski, pedagog, trenerka, autorka książek o współpracy na różnych polach, zarządzaniu, ngo

Godz. 15.00-15.30
Poczęstunek

Godz. 15.30-16.00
Czy seniorzy mogą wspierać rozwój lokalny powracając do pracy?
Przychodzi senior do urzędu pracy, bo szuka płatnego zajęcia. Po co mu to? Jaki wpływ ma pracujący senior na Gminny Program Polityki Senioralnej?
Prezentuje: Anna Szelest, prezes Stowarzyszenia Wspierania Organizacji Pozarządowych „Most”, Katarzyna Ptak, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach

Godz. 16.00-16.45
Starość we Wszechświecie i paradoks bliźniaków
Wykład: Jacek Czakański, Planetarium Śląskie

Godz. 16.45-17.00
John Glenn: 77-latek, który wrócił w Kosmos
I co się dziwisz?
Wykład: Jarosław Juszkiewicz, Planetarium Śląskie

Godz. 17.00
Zakończenie

Copyright © 1995-2011 Park Śląski