Dzisiaj mamy: Czwartek 17.01.2019

Beerfest 2017: zmiana cennika opłat za parkowanie i objazdy w Parku Śląskim

Od 1 do 3 września 2017 na terenie Parku Śląskiego odbywać się będzie Beerfest 2017. W tych dniach zmienia się cennik opłat za parkowanie pojazdów na terenie Parku Śląskiego w sposób następujący:

10,00 PLN– jednorazowa opłata ryczałtowa, pobierana przy wjeździe do strefy parkingowej dla pojazdów o masie całkowitej do 7,5 tony i motocykli.

20,00 PLN - jednorazowa opłata ryczałtowa, pobierana przy wjeździe do strefy parkingowej dla pojazdów o masie całkowitej powyżej 7,5 tony.

Zasady walidacji biletów pozostają niezmienne.

Dodatkowo informujemy, iż na czas trwania imprezy al. Główna będzie zamknięta dla ruchu samochodowego, dlatego przygotowane zostały objazdy, które przedstawia załączona mapa. Na czas trwania imprezy największa ilość miejsc parkingowych została przygotowana na obwiedni Stadionu Śląskiego, dlatego zachęcamy do wjazdu strefą Stadion Śląski od ul. Parkowej w Chorzowie, gdzie obsługa będzie kierować na miejsca parkingowe.

mapa beerfest - odwiedzający-01-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zmiana cennika zgodnie z §1 pkt. 5 aneksu nr 2 z dnia 22 października 2015 roku do Zarządzenia nr 11/2015 Zarządu Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie z dnia 12 maja 2015 roku roku w sprawie ustalenia Cennika opłat za parkowanie na terenie WPKiW S.A.

Copyright © 1995-2011 Park Śląski