Dzisiaj mamy: Środa 14.11.2018

Cel: ogród metropolii. Park Śląski jako przestrzeń szczególna dla całego województwa

IMG 5131Park Śląski to ogród metropolii – mówiła podczas spotkania prasowego Aneta Moczkowska, która od dwóch tygodni pełni funkcję jego prezesa. Wspólnie z Wojciechem Saługą, Marszałkiem Województwa Śląskiego, przedstawiła zarys planu rozwoju parku oraz planowane źródła finansowania inwestycji.

Program rozwoju Parku Śląskiego jest pokłosiem prac nad dokumentem „Kierunek Śląskie 3.0” oraz efektem rozmów w ramach powołanego w zeszłym roku konwentu ds. Parku Śląskiego. – Park jest dla nas absolutnie priorytetowy To kluczowa przestrzeń w naszym województwie. Dużo o niej rozmawialiśmy, teraz pora przejść do czynów – zaznacza Saługa. – Musimy zrewitalizować park i sprawić, żeby błyszczał na nowo, żeby ludzie znów chcieli spędzać tu czas. Nie chcemy go zmieniać na siłę, ale zależy nam na tym, aby nadać mu nowe funkcje. Bo świat się zmienił i ludzie szukają innych niż kilkadziesiąt lat temu form spędzania wolnego czasu. Liczymy na to, że wróci moda na Park Śląski.

Cztery główne zasady
Pieniądze na realizację programu rozwoju Parku Śląskiego mają pochodzić z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Obecnie trwają negocjacje z Komisją Europejską dotyczące ich pozyskania przy wykorzystaniu instrumentu finansowego Jessica. – Jestem bardzo zaangażowana w ten proces. To najważniejsza rzecz jaką się obecnie zajmujemy – nie ukrywa prezes Moczkowska. Jak podkreśla, Park Śląski czeka na drugi oddech, a plan rozwoju ma mu go zagwarantować. – To program modernizacji, ale z myśleniem o przyszłości. W żadnym razie nie jest to dokument skończony. Ma służyć również temu, aby o tej przestrzeni rozmawiać z różnymi środowiskami, organizacjami i użytkownikami – dodaje.

Plan rozwoju Parku Śląskiego opiera się na czterech zasadach: odwołującym się do wspomnianych dyskusji i konsultacji podejściu społecznym, traktującym park jako całość podejściu strategicznym, zachęcającym do współpracy miasta wokół parku podejściu samorządowym oraz skoncentrowanym na innowacyjnych projektach podejściu smart.

Szybka poprawa jakości
Całość opiera się na okręgach: parku rodzinnym, ekoparku, smartparku i parku aktywnym. Park rodzinny to przestrzeń najbardziej komercyjna, obejmująca zmieniające się Śląskie Wesołe Miasteczko oraz wymagający szczególnej opieki Śląski Ogród Zoologiczny. Ekopark to serce parku, miejsce spotkań, silna koncentracja działań ekologicznych w centrum bioróżnorodności. – Wszystko, co dziś robi nasza Fundacja Park Śląski, to wartość dodana. Chcemy te działania wspierać, rozwijać i kłaść na to bardzo duży nacisk – podkreśla Moczkowska. Park aktywny ma koncentrować się na i wokół Stadionu Śląskiego, a smart park, to projekty innowacyjne związane m.in. z rozbudową Planetarium Śląskiego. W tej części mają się ogniskować nowe technologie i poszerzanie kompetencji.

Lista planowanych zgodnie z założeniami planu inwestycji jest dosyć długa. Jako pierwsze mają powstać parkingi na obrzeżach parku, nowoczesne rozwiązania hydrologiczne, alejki i ławki. – Zamierzamy dosyć szybko i namacalnie poprawić jakość tej przestrzeni – zaznacza prezes Moczkowska i deklaruje powrót do spotkań zrzeszającej wszystkie jednostki na terenie parku rady koordynacyjno- konsultacyjnej. – Musimy wymieniać się doświadczeniami oraz wiedzieć, co dzieje się u innych – mówi.

Copyright © 1995-2011 Park Śląski